Vanskelige dager?

Kanskje vi kan hjelpe deg før problemene blir for store?

 
   
 
 
 
 
 
 

Om oss

 • Relasjonsproblerner
 • Samlivsproblemer
 • Pårørendeproblematikk.
 • Personlig og arbeidsrelatert veiledning/coaching
 • Selvutvikling, arbeid med selvfølelse og selvhevdelse
 • Tap av helse, sorg, krise, angst, depresjon og vanskelig livssituasjon

Utdanning :

 • Sykepleierskole i Tromsø.
 • Spesialutdanning i Psykiatri i Bodø.
 • Administrasjon og Ledelse, Homøopati.

Kurs :

 • Samtaleterapi , Kognitivterapi,
 • Tankefeltsterapi.

Praksis :

 • Avdelingssykepleier.
 • Oversykepleier.
 • Leder for Helse og Velferdsentralen.
 • Pleie og Omsorgsleder.
 • Spesialsykepleier i psykiatri.
 • Erfaring gjennom mange år.

Kontakt oss:
Kontortelefon: 35558438
Mobil: 456 14 949

Kontoret finner du i Tordenskioldsgt 9 A, Porsgrunn; se kart..

Send en epost.

Avtale for behandling : mandag og torsdag.

 

Copyright 2007 . All Rights Reserved.